АНДЖИН ТРАНС ХХК ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ
АЧААНЫ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
(ачааны тухайн ерөнхий мэдээлэл)
Тээвэрлэлтийн нөхцөл:
Нэр:
Барааны код:
Баглаа боодлын төрөл:
Тоо: Жин: тонн
Эзэлхүүн: Куб/м
Урт: Өргөн: Өндөр:
Ачааны зураг:
ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
(тээвэрлэлтийн тухайн ерөнхий мэдээлэл)
Тээврийн хэрэгсэлийн төрөл:
Тоо:
Гадаад худалдааны гэрээний нөхцөл:
Гадаад худалдааны гэрээний нөхцөл:
Тээврийн хөлсний төлбөрийн нөхцөл:
Нэмэлт үйлчилгээ авах:
Ачигдах огноо:
Илгээгч
(илгээгчийн тухайн ерөнхий мэдээлэл)
Нэр:
Хаяг:
Утас:
Факс:
И-мэйл:
Хүлээн авагч
(хүлээн авагчийн тухайн ерөнхий мэдээлэл)
Нэр:
Хаяг:
Утас
Факс:
И-мэйл:
АГЕНТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
(агентийн тухайн ерөнхий мэдээлэл)
Нэр:
Хаяг:
Утас:
Факс:
И-мэйл:
Захиалга өгсөн огноо:
ANDJINTRANS © 2019