976-70117127      info@andjintrans.com MN / EN / RU
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУЛАН » ЧИНГЭЛГИЙН ТӨРӨЛ
Эрхэм та өөрийн сонирхсон чингэлгийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх мэдээллээс харна уу! 

Олон Улсын Стандартчлалын байгууллагын зөвлөмжид зааснаар чингэлгийн өндөр өргөний хэмжээнд нэгэн ижил стандарт буюу 2,44 м 8фут, харин уртын хувьд загварын зарчмаар 40 футийн чингэлгийн уртад харьцуулж 40-ийн 1; 3/4; 1/2; 1/4 буюу 40, 30, 20, 10 футийн чингэлэг гэж тогтоосон. Мөн өндрийн хувьд 8,5-9 футээр (High Cube) бага зэрэг зөрүү гардаг. Чингэлгүүд нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:

• ерөнхий зориулалтын (Standard Container),
• дээвэр нь онгорхой (Open Top),
• бэхэлгээ суурьт (Flatrack),
• суурьт (Platform),
• хөлдөөгч чингэлэг (Refregerated container),
• халаалттай чингэлэг
• шингэний чингэлэг "TANK"


Эдгээр чингэлгүүдийн тухай товч танилцуулбал:

  1. Ерөнхий зориулалтын чингэлэг буюу монголчууд нэршиж дассанаар 20 тонны чингэлэг. (ISO 1496/1) бүтэн хаагддаг, тоос шороо орохоос хамгаалагдсан, хатуу дээвэр, хажуугийн ханатай, аль нэг талдаа ачаа ачих хаалгатай байдаг.
  2. Ерөнхий зориулалтын чингэлэг буюу монголчууд нэршиж дассанаар 40 тонны чингэлэг. (ISO 1496/1) бүтэн хаагддаг, тоос шороо орохоос хамгаалагдсан, хатуу дээвэр, хажуугийн ханатай, аль нэг талдаа ачаа ачих хаалгатай байдаг.
  3. Дээвэр нь онгорхой (Open Top), 20 ба 40 футийн чингэлэг байдаг. [ISO 1496/1] Ерөнхий зориулалтын чингэлэгтэй адил боловч хатуу дээвэргүйгээр ялгаатай. Орой нь онгорхой боловч уян налархай, хурааж, эвхэх боломжтой хамгаалалтын нөмрөгтэй байдаг.
  4. Бэхэлгээ суурьт (Flatrack), 20 ба 40 футийнх байдаг. Хажуу ханагүй, хаалганы оронд бэхэлгээний хана байдаг. Бүх ачааны даацыг өөр дээрээ авах бүртгэлийн шаардлагатай мэдээллүүд бүхий арлаас бүрдэх чингэлэг юм.
  5. Суурьт (Platform), бэхэлгээ суурьт чингэлэгтэй адил боловч бэхэлгээний ханагүй, арал бүхий чингэлэг юм.
  6. Хөлдөөгч чингэлэг (Refregerated container), энэ нь 40 футийн ерөнхий зориулалтын чингэлэгтэй төстэй боловч тусгай дулаан хадгалагч материалаар доторлосон, өөр дээрээ хөлдөөгч төхөөрөмжтэй чингэлэг юм.
  7. Шингэний чингэлэг "TANK", (ISO 1496/3) шингэн хадгалах зориулалт бүхий савтай, ачиж буулгахад зориулж каркас, арлаар тоноглосон байдаг.

20 футийн (ган) чингэлэг:
 
Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 20' = 6096 mm 7' 9.25" = 2370 mm 8'6" = 2591 mm
Дотоод 19' 5.75" = 5935 mm 7' 8" = 2335 mm 7' 9.75" = 2383 mm
Хаалга --- 7' 8" = 2335 mm 7' 6.25" = 2292 mm
Жин:
Дээд бохир жин 52910 lbs = 24000 kg
Баглаа 4585 lbs = 2080 kg
Ачааны дээд хэмжээ 48325 lbs = 21920 kg
Ачааны агууламж: 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. M

40 футийн (ган) чингэлэг:
 
Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Дотоод 39' 5.25"= 12022 mm 7' 5.625" = 2352 mm 7' 10.25" = 2395 mm
Хаалга --- 7' 8.25" = 2343 mm 7' 5.75" = 2280 mm
Жин:
Дээд бохир жин 67200 lbs = 30480 kg
Баглаа 8600 lbs = 3900 kg
Ачааны дээд хэмжээ 58600 lbs = 26580 kg
Ачааны агууламж: 2392 cu. ft. = 67.7 cub. M


40 футийн high cube (ган) чингэлэг:
 
Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 9' 6" = 2895 mm
Дотоод 39' 3.25"= 12022 mm 7' 8.5" = 2352 mm 8' 10.25" = 2700 mm
Хаалга --- 7' 5.75" = 2340 mm 8' 5.75" = 2585 mm
Жин:
Дээд бохир жин 67200 lbs = 30480 kg
Баглаа 9150 lbs = 4150 kg
Ачааны дээд хэмжээ 58050 lbs = 26330 kg
Ачааны агууламж: 2697 cu. ft. = 76.4 cub. M


20 футийн хөлдөөгчтэй (ган) чингэлэг:
 

Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 20' = 6096 mm 7' 9.25" = 2370 mm 8'6" = 2591 mm
Дотоод 5455 mm 2260 mm 2275 mm
Хаалга --- 2237 mm 2260 mm
Жин:
Дээд бохир жин 27000 kg
Баглаа 3050 kg
Ачааны дээд хэмжээ 23950 kg
Ачааны агууламж: 28.0 cub. M


40 футийн хөлдөөгчтэй (ган) чингэлэг:
 
Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 40' = 12192 mm mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Дотоод 11555 mm 2286 mm 2280 mm
Хаалга --- 2285 mm 2245 mm
Жин:
Дээд бохир жин 67200 lbs = 30480 kg
Баглаа 4370 kg
Ачааны дээд хэмжээ 26110 kg
Ачааны агууламж: 60.2 cub. M


40 футийн high cube хөлдөөгчтэй (ган) чингэлэг:
 
Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 9' 6" = 2895 mm
Дотоод 11560 mm 2286 mm 2500 mm
Хаалга --- 2286 mm 2478 mm
Жин:
Дээд бохир жин 67200 lbs = 30480 kg
Баглаа 4200 kg
Ачааны дээд хэмжээ 26280 kg
Ачааны агууламж: 66.1 cub. M

20 футийн Open Top (ган) чингэлэг:
 
Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 8'6" = 2591 mm
Дотоод 19' 4.3"= 5902 mm 7' 4.1" = 2240 mm 7' 8.5" = 2352 mm
Хаалга --- 7' 7.9" = 2335 mm 7' 4.1" = 2240 mm
Жин:
Дээд бохир жин 52910 lbs = 24000 kg
Баглаа 5380 lbs = 2440 kg
Ачааны дээд хэмжээ 47520 lbs = 21560 kg
Ачааны агууламж: 1133 cu. ft. = 32 cub. m

40 футийн Open Top (ган) чингэлэг:
 
Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Дотоод 39' 5.2"= 12021 mm 7' 8.4" = 2350 mm 7' 7.7" = 2330 mm
Хаалга --- 7' 8" = 2338 mm 7' 3.8" = 2234 mm
Жин:
Дээд бохир жин 79370 lbs = 36000 kg
Баглаа 9760 lbs = 4430 kg
Ачааны дээд хэмжээ 69600 lbs = 31570 kg
Ачааны агууламж: 2355 cu. ft. =66.7 cub. m

20 футийн Flatracks (ган) чингэлэг:
 
Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Дотоод 18' 9.4" = 5727 mm 7' 4.1" = 2240 mm 7' 1.3" = 2170 mm
1' 4.6" = 420 mm (жижиг хэмжээтэй)
Хаалга --- --- ---
Жин:
Дээд бохир жин 66140 lbs = 30480 kg
Баглаа 6500 lbs = 2950 kg
Ачааны дээд хэмжээ 60690 lbs = 27530 kg
Ачааны агууламж: 986 cu. ft. = 27.9 cub. m

 
40 футийн Flatracks (ган) чингэлэг:

Хэмжээ: Урт Өргөн Өндөр
Гадаад 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Дотоод 39' 5.6"= 12032 mm 7' 4.1" = 2240 mm 6' 8.1" = 2034 mm
1' 10.4" = 570 mm (жижиг хэмжээтэй)
Хаалга --- --- ---
Жин:
Дээд бохир жин 88180 lbs = 45000 kg
Баглаа 12190 lbs = 5530 kg
Ачааны дээд хэмжээ 87,020 lbs = 39470 kgАчааны агууламж: 1936 cu. ft. = 54.8 cub. m

     
 
Холбоо барих

"Анджин транс" ХХК

Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 15-р хороо, 3-p хороолол 30-р байр, Шуудангийн хайрцаг - 244, Салбар - 26

Утас: +976-70117127, 70117129, 70117130

Факс:
+976-70117127, 70117130

И-мэйл:
info@andjintrans.com

Вэб: http://www.andjintrans.com
 
Эхлэл Сайтын бүтэц Холбоо барих